Rådet

Beboerrådet er nedsat til at varetage kollegianernes interesser. Man er velkommen til at kontakte rådet, hvis der er problemer på køkkenet, hvis man har forslag til forbedringer af kollegiet eller klagesager generelt. Derudover holder rådet tilsyn med at husordenen, centerbygningen og indstilling af advarsler.

Alle medlemmer af rådet har tavshedspligt.

Sammensætning pr. 07/07-2024:

Formand

  • 2809 Jonas Christoffersen

Næstformand

  • 4009 Sander Johansen

Medlem

  • 2805 Karl Emil Hansen
  • 507 Sofie Amalie Veirup
  • 4010 Martin Saxen
  • 504 Marilouise J. Arbøl Tofte
  • 2716 Rasmus Øie Bischoff
  • 4006 Silje Kløverpris Munch
  • 2313 Thor Venø Bundesen
  • 2414 Noel Willem Pihl

Rådet kan kontaktes pr. email: kampsaxraadet@gmail.com – eller i nødstilfælde pr. telefon: 33 60 17 31.