Rådet

Beboerrådet er nedsat til at varetage kollegianernes interesser. Man er velkommen til at kontakte rådet, hvis der er problemer på køkkenet, hvis man har forslag til forbedringer af kollegiet eller klagesager generelt. Derudover holder rådet tilsyn med at husordenen, antennesystemet, centerbygningen og indstilling af advarsler.

Alle medlemmer af rådet har tavshedspligt.

Sammensætning pr. 19/04-2022:

Formand

  • 1716 Jonas Christoffersen

Næstformand

  • 3216 Philip Madsen

Medlem

  • 2805 Karl Emil Hansen
  • 2115 Signe Vangsgaard
  • 1303 Martin Rantzau Bakø
  • 2812 Gustav Juul Jørgensen
  • 2809 Jonas Poulsen

Rådet kan kontaktes pr. email: kampsaxraadet@gmail.com – eller i nødstilfælde pr. telefon: 33 60 17 31.