Fremlejeguide

Det typiske forløb:

Du finder en som ønsker at leje sig ind. Dette kan f.eks. være en bekendt, som er studerende, eller feks igennem de samtlige facebook grupper, hvor flere studenrende næste altid leder efter værelser til fremleje. som feks denne

Hvis ikke, skal I udfylde de to kontrakter der findes på PKS’ hjemmeside. Beboer og fremlejetager. Disse skal afleveres til PKS, som skal underskrive begge kontrakter. Kontrakterne sendes til PKS på mail, som underskriver dem og sender en indscannet kopi til mailadressen oplyst på beboernes kontrakt. For mere information se PKS’ hjemmeside vdr. fremleje.

OBS. Alle fremlejekontrakter SKAL gå igennem PKS.

Typiske spørgsmål:

Hvad må jeg tage i husleje?

Du må kun tage det beløb i husleje som du selv betaler. Dog kan der lægges et mindre beløb til for at dække brugen af vaskeriet. Typisk vaskeforbrug er omkring 150 kr. pr. måned.

Hvor lang tid må jeg fremleje?

Det er maksimalt tilladt at fremleje sit værelse ud i 6 måneder, i en 12 måneders periode.

Skal værelset være møbleret?

Det afgør i selv.

Hvad er et passende depositum?

Der bør være et depositum og én til to måneders husleje er normalt passende. Dette afhænger dog meget af værdien af møblementet.

Hvordan med overdragelse af nøgler?

Hvis I ikke selv kan arrangere det, kan Beboerrådet hjælpe. Hvis du har nogle gode venner på køkkenet, kan du f.eks. aftale at de hjælper med nøgleoverdragelse.

Skal fremlejetager være studieaktiv?

Ja, både fremlejetager og fremlejer skal være studieaktiv og opfylde kravene i kontrakten.

Kan både jeg og fremlejetager have adresse på kollegiet samtidig?

Nej, det kan I ikke. I skal begge ændre adresse under hele fremlejeperioden (fremlejetager skal have adresse på kollegiet og din skal flyttes). Dog hvis Lyngby Taarbæk kommune godkender begge personer har adresse på samme værelse, godkendes dette også af PKS: http://www.ltk.dk/flytning-til-udlandet