Historie

Opførelsen

I anledning af ingeniørfirmaet Kampmann, Kierulff & Saxild A/S’s 50 års jubilæum den 1. november 1967, tog firmaet med en donation på 2 mill. kr. initiativet til opførelsen af et kollegium ved Danmarks Tekniske Højskole med plads til 521 beboere.
Hovedsageligt polytekniske studerende, men også studerende fra andre fakulteter samt elever. Kollegiet fik navnet Kampsax Kollegiet.

Kollegiet er projekteret af arkitekterne Eva og Nils Koppel i samarbejde med Kampsax, ingeniørfirmaet Birch & Krogboe samt havearkitekt Ole Nørgaard. Opførelsen påbegyndtes i maj 1968, og grundstenene blev nedlagt i hjørnet af blok 3 d. 4. oktober af rektor E. Knut-Winterfeldt, civ.ing. Jørgen Saxild, civ.ing. Otto Kierulff og stud.polyt. Helge Gravesen.

Umiddelbart herefter påbegyndtes opmuringen af de enkelte blokke med en gennemsnitlig opføringstid pr. råhus på ca. 14 dage. Rejsegildet fandt sted i juni 1969, hvor 3/4 af blokkene var under tag, og indflytningen påbegyndtes med ca. 120 kollegianere den 1. august 1969 og fortsatte med ca. 60 hver den 1. i de efterfølgende måneder, indtil de sidste 63 beboere flyttede ind den 1. marts 1970.

Den endelige indvielse af kollegiet fandt sted den 22. juni 1970. Ved denne lejlighed afsløredes maleren Henry Heerups malerier, som siden 2003 er blevet udlånt til Heerupmuseet. Malerierne var en særlig gave til kollegiet fra Else Kampmann, civ.ing. Otto Kierulff og civ.ing. Jørgen Saxild.

Nyere tid

  • I 1994 blev kollegiet renoveret. Der kom nye tage på blokkene, nyt ventilationssystem til værelserne, yderbetonen blev renoveret, brandtrapperne blev malet og der kom nye lofter i fællesgangene. Hermed er ikke nævnt alt, som fik en kærlig hånd under renoveringen. Alt i alt betød renoveringen, at det til jubilæumsreceptionen mandag den 26. juni 1995 var muligt at fremvise et smukt kollegie, der efter 25 år stadig stod som nyt.
  • I 1995-96 blev der af beboere på kollegiet installeret et computernetværk mellem alle værelser.
  • I 1997 fik kollegiet en telefoncentral, så alle kollegianere har mulighed for at tilslutte egen telefon på værelset.
  • I 2003 blev der indkøbt fællesgrill og borde-/bænkesæt til kollegiet og der blev installeret et fællesantenneanlæg på kollegiet.
  • I 2022 påbegyndtes en omfattende renovering af hele kollegiet.