Begivenheder

I løbet af året er der en række aktiviteter. Nedenfor er listen over årlige aktiviteter og fester, men der er selvfølgelig også nogle begivenheder som opstår sporadisk.

Studieaktivtetsundersøgelse

I januar måned bliver alle beboer bedt om at indsende bevis på at de er studie aktive. Du vil få en mail på givne tidspunkt med instrukser til hvad du skal gøre.

Introfest

I starten af hvert semester bliver alle nye indflyttere på Kampsax inviteret til en fest kun for dem. Typisk vil der være pizza og massere hygge hvor du kan møde andre nye studerende:)

Marathonbar

I foråret bliver der en gang årligt festet i Saxen/Cafeen i 69 timer. Læs mere her

Sommerfest

I slutningen af sommerferien afholdes den helt store udendørsfest i anledning af sommeren og solskins vejr. Hvor alle er inviteret, både Kampsax beboer og venner.

Beboermøde

Beboermåde bliver afholdt 2 gange årligt. En gang omkring marts og en anden omkring november. Til beboermødet bliver medlemmer til Kampsax beboerråd udvalgt. Samt større beslutninger, som påvirker alles kollegie liv, bliver foretaget.